Disclaimer

Gemeentearchief Barneveld en Gemeentearchief Ede hebben hun best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hen toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet.

Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan ons laten weten. Bij een gegronde klacht zal Gemeentearchief Barneveld en/of Gemeentearchief Ede het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Neem dan contact op met het Gemeentearchief: gemeentearchief@barneveld.nl of gemeentearchief@ede.nl. Het Gemeentearchief neemt dan contact met u op.