Gebruiksvoorwaarden en auteursrecht

Niet-commercieel gebruik


Het materiaal op deze website mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor niet-commercieel gebruik. Voorbeelden van niet-commerciële gebruiksvormen zijn onderwijspublicaties, wetenschappelijke tijdschriften, niet-commercieel uitgegeven proefschriften en scripties. Neem bij twijfel contact op met het Gemeentearchief: gemeentearchief@barneveld.nl of gemeentearchief@ede.nl

Commercieel gebruik


Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n).

Onder commercieel gebruik wordt verstaan: gebruik voor producten die voor de verkoop bestemd zijn, zoals boeken, ansichtkaarten, cd-roms, t-shirts en dergelijke, gebruik in reclamefilms en in (interne) publicaties van commerciële bedrijven en andere ‘for profit’ organisaties. Neem bij twijfel contact op met het Gemeentearchief: gemeentearchief@barneveld.nl of gemeentearchief@ede.nl

Bronvermelding


Als bron moet worden vermeld: de naam van de maker (indien bekend) en de herkomst:
• Fotocollectie Gemeentearchief Barneveld; of
• Fotocollectie Gemeentearchief Ede;of
• Kaartcollectie Gemeentearchief Ede.

Bestellen


Meer informatie over bestellen.

Vrijwaring


De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor schending van het auteursrecht en/of de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart Gemeentearchief Barneveld en Gemeentearchief Ede tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Auteursrecht


Zie de website www.auteursrecht.nl voor een uitleg over wat auteursrecht is en welke vormen van gebruik vrij zijn toegestaan.

U ziet wel een beschrijving, maar geen foto?


Ziet u wel een in de fotocollectie wel een beschrijving, maar geen afbeelding? In dat geval is de afbeelding wel te zien op de studiezaal van het Gemeentearchief Barneveld of de studiezaal van het Gemeentearchief Ede. Wilt u deze afbeelding bestellen, dan moet u contact opnemen met de auteursrechthouder.